COPYRIGHT/AVG

© Copyright Fotografie-RG 2009-2020. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (fotografie-rg.nl en alle onderliggende paginaa's) aantreft bij Fotografie-RG of zijn gelinieerd aan fotografie-RG. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Fotografie-RG of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan Fotografie-RG voert het beheer over de pagina's op deze website.

Het linken en verwijzen naar de pagina op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

I.v.m. de wet AVG zal er scherp gekeken naar misbruik van beeld materiaal waar uit personen of andere herkenbaarheden die privacy gevoelig zijn gebruikt worden. Er zullen dan ook op juiste wijze gehandeld en aangemeld worden bij de daarvoor uitvoerende instantie.Alle gegevens die in mijn bezit komen of met mijn bedrijf te maken hebben zullen op zo goed mogelijke en veilige wijze verwerkt en bewaakt worden tegen misbruik.

 

Deze ondernemers steunen mijn werk voor de stad Medemblik

center center center center center center center  

“Kom naar West-Friesland en beleef Medemblik.”